© 2019 MuviMedia

Słownik

Domena – podstawowy składnik internetowej tożsamości. Domena jest elementem adresu internetowego, który kieruje internautów na żądaną stronę. Domeny są kojarzone najczęściej z nazwami własnymi firm lub produktów i w większym uproszczeniu można je podzielić na: narodowe (np: pl, .de, .fr, co.uk ), funkcjonalne (np: .com.pl, .info.pl, .net.pl, .edu.pl), regionalne (np: .waw.pl, krakow.pl, .bydgoszcz.pl), globalne (np: .com, .net, .org). Są też dostępne domeny specjalne, nie zawierające się w przytoczonych przykładach.

Dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny (unmanned aerial vehicle, UAV), bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS), dron – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie.

Hosting – udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Innymi słowy, polega to na „zarezerwowaniu” (oddaniu do dyspozycji) określonej powierzchni przeznaczonej dla działania strony internetowej czy skrzynki mailowej.

Infografika (grafika informacyjna) – graficzna wizualizacja informacji, danych i wiedzy, zaprojektowana tak, by przekazywać odbiorcom złożone dane w przystępny i jasny sposób. Proces tworzenia infografiki nazywamy wizualizacją danychprojektowaniem informacji lub architekturą informacji. Przejrzystość przekazu jest w niej priorytetowa. Infografika ma za zadanie przykuć uwagę adresata i umożliwić mu szybkie zapoznanie się z zawartością.

Komunikacja marketingowa jest procesem przekazywania informacji innym podmiotom i wymaga występowania sześciu elementów: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Ma na celu przekazanie środowisku najważniejszych informacji o prowadzonej działalności w firmie i o przygotowanej przez nią ofercie rynkowej.

Landing page (strona docelowa, strona lądowania, strona produktowa, micropage, microsite) – pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny.

Narzędzie komunikacji marketingowej (kanał komunikacji) – sposób dostarczenia lub też miejsce, w którym emitujemy przekaz reklamowy. Narzędziem może być firmowa strona WWW, mailing reklamowy, sieć społecznościowa, marketing szeptany na forach internetowych, współpraca z blogerami, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ulotki, reklama w prasie, reklama radiowa, telewizyjna itd